Volkan Atasever

mühendislik, edebiyat, retro computer, yazılım, şiir, nümismatik, bilişim, podcast ve daha bir çok yazılarım...

Boğaziçi Üniversitesi Seminerimden görüntüler

clock Mayıs 10, 2009 21:38 by author Volkan Atasever

Boğaziçi Üniversitesindeki Yazılım geliştiriciler için SQL Server 2008 ve Yazılım dünyasına bir bakış isimli seminerlerimden görüntüler...

  SQL Server 2008 Saat dilimleri

clock Mayıs 8, 2009 06:48 by author Volkan Atasever

 

UTC dediğimiz saat dilimleri lise yıllarından beri öğrendiğimiz ingilterenin saatini temel almaktadır bizim saat dilimi konumumuz +2'dedir.

SQL Server 2008 ile bu sorun çözümlenmiş ve bir saat standartı getirilmiş bu sayede saat çevrim problemi ortadan kalkmıştır.


SELECT SYSUTCDATETIME() ingiltereyerelsaati,
       SYSDATETIMEOFFSET() SISTEMSAATIvefark,
       SWITCHOFFSET(SYSDATETIMEOFFSET(), '-02:00') [cevrim-2],
       TODATETIMEOFFSET(SYSDATETIMEOFFSET(), '-02:00') [sadeceekyapar-2]

Çıktımız:SQL Server 2008 Cube Subclause

clock Mayıs 8, 2009 06:36 by author Volkan Atasever

 

Tablomuzu aşağıdaki şekilde yaratalım:

CREATE TABLE tbl_meslek

(

      meslek varchar(25),

      pozisyon varchar(50),

      Departman varchar(40),

      maas int

)

SQL Server 2008 sorgusu Cube Subclause; 

SELECT pozisyon, Departman, avg(maas) OrtalamaMaas

from tbl_meslek

Group BY

      CUBE (pozisyon, Departman)

SQL Server 2008 deki neyi kolaylaştırıyor ?

SELECT pozisyon Departman, avg(maas) OrtalamaMaas

from tbl_meslek

GROUPING SETS

      (

            (pozisyon, Departman),

            (pozisyon),

            (Departman) ,

            ()         

      )SQL Injection !

clock Mayıs 8, 2009 06:30 by author Volkan Atasever

 

SQL injection nedir ve naıl yapılır diyenlere güzel bir örnek vermek istiyorum hem açıklayıcı hem de ne olduğunu daha iyi kavramanıza olanak sağlamakta;

DECLARE @password VARCHAR (20);
DECLARE @input    VARCHAR (20);
DECLARE @ExecStr  VARCHAR (1000);

SELECT @password = 'gizlibirsifre';

--  'OR''=' girmek
SELECT @input = '''OR''''=''';

SELECT @ExecStr = 'IF ''' + @password + ''' LIKE ''' + @input + ''' PRINT ''Password Accepted''';

EXEC (@ExecStr);
GOSQL Server 2008 Çoklu Insert !

clock Mayıs 8, 2009 06:25 by author Volkan Atasever

SQL Server 2005 ile insert işlemlerini aşağıdaki gibi yapmak zorundaydı; 

INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme1')
INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme2') 
INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme3')
INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme4')

SQL Server 2008 ile çok önemli bir kolaylığımız daha;
INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme1'),('deneme2'),('deneme3'),('deneme4')

VALUES parametremizi aslında bir tablo gibi kullanabilmekteyiz select ile sorgu yazarken tablo yerine values'ları da kullanabiliriz.Volkan Atasever Kimdir ?

E-Mail: volkan(et)volkanatasever.com

Genel Müdür/S4G 
Bilgisayar Mühendisi

mühendislik, edebiyat, retro computer, yazılım, şiir, nümismatik, bilişim, podcast ve bir çok kategoride yazılarım...

Yazılım Kitaplarım

   

Şiir Kitaplarım

Dergi Yazılarım

 

Sosyal Ağlarım

 

 

 

 

Retro Bilgisayar Dergimiz

Türkçe Retro Bilgisayar dergimiz haziran 2016'da ilk sayısını çıkardı. ilk sayı yeni bir internet sitesinden tekrar yayınlanacaktır. Retro camiası tüm dünyada oldukça eğlenceli bir camia. Sizde katkıda bulunmak isterseniz bana mail atmanız yeterli. Dergimiz PDF formatında ve tamamen ücretsizdir.

Yasal Bilgi

Sitedeki yazıları,kodlar ve diğer materyaller Volkan Atasever'e aittir. Yazarı ve siteyi kaynak göstererek yazıları paylaşabilirsiniz.  Copyright(c)2004-2017

Sign In

Yazılım