Volkan Atasever

mühendislik, edebiyat, retro computer, yazılım, şiir, nümismatik, bilişim, podcast ve daha bir çok yazılarım...

SQL Server 2008 Saat dilimleri

clock Mayıs 8, 2009 06:48 by author Volkan Atasever

 

UTC dediğimiz saat dilimleri lise yıllarından beri öğrendiğimiz ingilterenin saatini temel almaktadır bizim saat dilimi konumumuz +2'dedir.

SQL Server 2008 ile bu sorun çözümlenmiş ve bir saat standartı getirilmiş bu sayede saat çevrim problemi ortadan kalkmıştır.


SELECT SYSUTCDATETIME() ingiltereyerelsaati,
       SYSDATETIMEOFFSET() SISTEMSAATIvefark,
       SWITCHOFFSET(SYSDATETIMEOFFSET(), '-02:00') [cevrim-2],
       TODATETIMEOFFSET(SYSDATETIMEOFFSET(), '-02:00') [sadeceekyapar-2]

Çıktımız:SQL Server 2008 Cube Subclause

clock Mayıs 8, 2009 06:36 by author Volkan Atasever

 

Tablomuzu aşağıdaki şekilde yaratalım:

CREATE TABLE tbl_meslek

(

      meslek varchar(25),

      pozisyon varchar(50),

      Departman varchar(40),

      maas int

)

SQL Server 2008 sorgusu Cube Subclause; 

SELECT pozisyon, Departman, avg(maas) OrtalamaMaas

from tbl_meslek

Group BY

      CUBE (pozisyon, Departman)

SQL Server 2008 deki neyi kolaylaştırıyor ?

SELECT pozisyon Departman, avg(maas) OrtalamaMaas

from tbl_meslek

GROUPING SETS

      (

            (pozisyon, Departman),

            (pozisyon),

            (Departman) ,

            ()         

      )SQL Injection !

clock Mayıs 8, 2009 06:30 by author Volkan Atasever

 

SQL injection nedir ve naıl yapılır diyenlere güzel bir örnek vermek istiyorum hem açıklayıcı hem de ne olduğunu daha iyi kavramanıza olanak sağlamakta;

DECLARE @password VARCHAR (20);
DECLARE @input    VARCHAR (20);
DECLARE @ExecStr  VARCHAR (1000);

SELECT @password = 'gizlibirsifre';

--  'OR''=' girmek
SELECT @input = '''OR''''=''';

SELECT @ExecStr = 'IF ''' + @password + ''' LIKE ''' + @input + ''' PRINT ''Password Accepted''';

EXEC (@ExecStr);
GOSQL Server 2008 Çoklu Insert !

clock Mayıs 8, 2009 06:25 by author Volkan Atasever

SQL Server 2005 ile insert işlemlerini aşağıdaki gibi yapmak zorundaydı; 

INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme1')
INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme2') 
INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme3')
INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme4')

SQL Server 2008 ile çok önemli bir kolaylığımız daha;
INSERT dbo.duyuru(baslik) VALUES ('deneme1'),('deneme2'),('deneme3'),('deneme4')

VALUES parametremizi aslında bir tablo gibi kullanabilmekteyiz select ile sorgu yazarken tablo yerine values'ları da kullanabiliriz.SQL Server 2008 Yenilikler I

clock Mayıs 8, 2009 06:21 by author Volkan Atasever

C ailesinden gelen dillerden  ve C# tanda alışık olduuğunuz birleşik işleçler artık SQL Server 2008 ile beraber Transact SQL'de kullanılabilmekte;

DECLARE @price AS MONEY = 10.00;

SET @price += 2.00;

SELECT @price;

+= işlemi yerine *= , /=, %= gibi işlemleride yapabilirsiniz.

·         += (plus equals)

·         -=  (minus equals)

·         *=  (multiplication equals)

·         /=  (division equals)

·         %=  (modulo equals)Volkan Atasever Kimdir ?

E-Mail: volkan(et)volkanatasever.com

Kurucu&Genel Müdür/S4G
Bilgisayar Mühendisi
Eğitmen ve Danışman
Teknoloji Yazarı

mühendislik, edebiyat, retro computer, yazılım, şiir, nümismatik, bilişim, podcast ve bir çok kategoride yazılarım...

     

Yazılım Kitaplarım

   

Şiir Kitaplarım

Ulusal Yayınlar ve Programlar

 

Sosyal Ağlarım

 

 

 

 

Retro Bilgisayar Dergimiz

Türkçe Retro Bilgisayar dergimiz haziran 2016'da ilk sayısını çıkardı.  Sizde katkıda bulunmak isterseniz bana mail atmanız yeterli. Dergimiz PDF formatında ve tamamen ücretsizdir. Software4Galaxy imtiyaz sahibidir. S4G sitesinden veya facebook sayfasından dergilere ulaşabilirsiniz.

Yasal Bilgi

Sitedeki yazıları,kodlar ve diğer materyaller Volkan Atasever'e aittir. Yazarı ve siteyi kaynak göstererek yazıları paylaşabilirsiniz.  Copyright(c)2004-2019

Sign In

Yazılım