Volkan Atasever

mühendislik, edebiyat, retro computer, yazılım, şiir, nümismatik, bilişim, podcast ve daha bir çok yazılarım...

Bilişim Araştırma Kulübü

clock Eylül 22, 2008 19:52 by author Volkan Atasever

Maltepe Üniversitesi oryantasyon programı kapsamında okulumuza yeni gelen öğrencilere kulübümüzü tanıtıcı bir çalışma yaptım hem yeni gelen arkadaşlarla tanışma fırsatı yakalamış  olup hemde kulüp içinde faal olmaları ve kulüp olarak arkadaşlarımızı geliştirmeye yönelik bir yapı içerisinde olduğumuzu belirttim. Küçük bir konuşmada yaptığım oryantasyon programı kapsamında öğrencilere faydalı olduğu kanısındayım.GridView'den Excele export işlemi

clock Eylül 22, 2008 04:39 by author Volkan Atasever

Table excelTable = new Table();

excelTable.GridLines = GridLines.Both;

foreach (GridViewRow gvRow in GridView1.Rows)

{

excelTable.Rows.Add(gvRow);

}

StringWriter yaz = newStringWriter();

HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(yaz);

excelTable.RenderControl(htw);

Response.Clear();

Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=dosyaismi_+ DateTime.Today + ".xls");

Response.ContentType = "application/ms-excel";

Response.Write(yaz.ToString());

Response.End();

Dosya isminin önün tarih eklenmesinin sebebi dinamik dosyalama ve her seferinde aynı dosyanın oluşmasını engellemek amacıyla yapılmıştır.

 Eski Seminerlerim ve Seminerlerimden Görüntüler

clock Eylül 20, 2008 18:15 by author Volkan Atasever

İstanbul Bilim ve Sanat Merkezindeki Seminerimden

Yazılım Geliştirme Hakkında 

 

Maltepe Üniversitesi - 6. Bilişim Günleri 

Yazılım Geliştirme Süreçleri Seminerim

                 

Yazılım Geliştirme Süreçleri

Maltepe Üni. MYO

   

C# 3.0 Semineri - Akademik Seminer

Microsoft Türkiye, İstanbul Ofisi Dikilitaş, İstanbul

MOSS 2007

Maltepe Üniversitesi - 5. Bilişim Günleri


C# 3.0

Maltepe Uni. MYOVolkan Atasever Kimdir !

clock Eylül 20, 2008 16:33 by author Volkan Atasever

Yazılım Dünyasına BASIC ve C/C++ dili üstünde uygulamalar geliştirerek adım atan Volkan daha sonra C# ve VB.NET, Java dilleri ile uygulamalar geliştirmiştir. Bilgisayar Mühendisi olan Volkan yazılıma mühendislik metodolojileriyle yaklaşarak en verimli ve performanslı uygulamalar geliştirmeyi ilke edinmiştir. Ineta topluluklarında uzun zaman yazarlık ve editörlük yaptıktan sonra DeveloperMania.Net sitesinin topluluk lideri olmuştur. INETA UG Lead olarak çeşiti çalışmalar yapmıştır. Şu anda her an bir grupta yer almamaktadır. Microsoft'un Akademik sitesi MSAkademik.Net de VB.NET editörlüğü yapmıştır. Speaker olarak çeşitli üniversite ve eğitim merkezinde seminer vermiştir. Şu anda çeşitli firmalara eğitimler vermektedir. Microsoft'un Türkiyede 18 kişiye verdiği Sharepoint Server sertifikasını almıştır. Dünyanın en çok satan bilgisayar dergisi PCWorld'de 16 ay boyunca Mobil Programlama köşesinde yazmıştır. Ulusal Akademik Konferanslarda akademik bildiri ve makale yazarak bilime katkıda bulunmuştur. 
Yazdığı, Kasım 2010 basım tarihli Mobil Programlama kitabı ilk kitabıdır. İkinci kitabı Windows Phone 7&7.5 Programlama kitabıdır. Yeni yazılarını T3 dergisinde görebilirsiniz. Şu anda PLM Projeleri içerisinde yer almakta, PLM Proje ve Uygulama Mühendisi olarak kurumsal firmalara çözümler üretmektedir.

Ayrıntılı bilgi: http://volkanatasever.com/page/Hakkc4b1mda.aspx C++ ile Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş

clock Kasım 25, 2007 08:11 by author Volkan Atasever

Bir programlama dilinin nesneye yönelik programlama dili olması için 3 kavramı içermesi gerekmektedir. Bütün nesne yönelimli programla dilleri bu 3 özelliği kapsamaktadır. Bunlar ;

-          Encapsulation (Kapsülleme)

-          Polimorfizm (Çok Biçimlilik)

-          Inheritence (Kalıtım)

Şeklinde olup kısaca kapsülleme; private,public gibi anahtar kelimeleri ile veriye nasıl erişebildiğini özetler.

Kalıtım; bir sınıfın diğer bir sınıf tarafından kalıtım işleçlerini kullanarak izin veriler üye değişkenlerine ve fonksiyonlarına erişebilmesini sağlar. Türeyen sınıf ise bambaşka bir iş yapabilir.

Polimorfizm; Çok biçimlilik diyede kaynaklarda geçmekte olup virtual ve override anahtar kelimelerinin sıkça kullanılabildiği anahtar kelimeleridir. Adında da anlaşılacağı gibi kalıtım ile aldığınız bir sınıfın bir metodu virtual ise türemiş sınıfta bunu override ederek fonksiyonun içeriğini değiştirebilmektesiniz. Başlangıç için basit bir C++ programı;

#include <iostream>

using namespace std;

int main(){

cout<<”Volkan Atasever” 

}

Bu program ekrana Volkan Atasever yazacaktır. C dilinde de aynı programı sadece cout ifadesini değiştirerek yazabiliyorduk.

SINIFLAR            Sınıflar class anahtar kelimesini kullanara deklare edilir. İleride tanıtacağımız struct yapısıda bir class’ın fonksiyon içermeyen hali olarak düşünebilirsiniz. Şimdilik bu kadarını bilmeniz yeterli.

class deneme{

 public:           

         int a;

private:           

         int b;

};

Şeklinde 2 integer üyesi olan bir sınıf tanımlamış olduk bu değişkenlerin arasındaki tek fark public ve private olarak tanımlanmış olması.

Nedir bu public ve private ?

 public değişkenler sınıfmızın üstünden her zaman erişilebilir üyyelerdir.

Private değişkenler ise kalıtım ile alınmış olsalar dahi sınıfın haricinde hiç bir yerde kullanılamazlar.deneme sınıfımızı biraz daha geliştirelim. 

class deneme{

            string ad; 

           public:

            string beni_oku();

            void beni_yaz(string isim);

};

Gördüğünüz gibi sınıfımızı yazmamıza rağmen fonksiyonlara hiçbir şey yazmadık. Sınıfımız içinde tanımladığımız bu fonksiyonlar sadece birer prototipdir. Sınıf dışında bu fonksiyonları tanımlayabiliriz.

string deneme::beni_oku(){

            cout<<”bir isim girin ve ardından enter tuşuna basınız”;

            cin>>ad;

            return ad;

}

void deneme::beni_yaz(string isim){

            cout<<isim;

}

Şeklinde tasarladığımız fonksiyonları ana yordamımızdan çağırmak gerekirse;

int main(){

            deneme obj;

            obj.beni_yaz(obj.beni_oku);

}

Şeklinde çalıştırdığımızda bizden bri isim girmemizi isteyecek ardından girdiğimiz ismi tekrar yazdıracaktır. Burada dikkat edilmesi gereken komple bir sınıf tasarladığımız ve fonksiyonlarıyla işe yarayan bir program yapmış olmamızdır.Bu programda değinmediğimiz konulara sırasıyla değinmemiz gerekirse; string bir veri tipidir. İnteger veri tipi gibi ilkel bir tiptir. Void geriye hiçbirşey döndürmeye ve bir anlamı olmayan bir anahtar kelimedir. Fonksiyonları yazış kuralımız C++ dilinin kurallarındandır. Fonksiyonlarda sınıfın içindeki veri tiplerine ismiyle erişebilirsiniz. Sınıf ismi ve kendi verdiğimiz bir isim şeklinde yazdığımız deneme obj; de ise obj rasgele verilmiş bir isimdir bu verdiğimiz isimle beraber RAM’de yer ayrılır ve sınıfımız artık bir nesne olmuştur. Bu sınıfın içindeki metodlara ise ‘.’ İşleci ile erişebiliyoruz.

            Obj.beni_yaz(obj.beni_oku); kısmındaki dikkat edilecek kısım beni_oku fonksiyonu bir string değer döndürüyor ve beni_yaz fonksiyonuda parantezler arasındada gördüğünü gibi bir string veri bekliyor. Bu kullanım tarzı ile fonksiyonlarımızn ihtiyaçlarını karşılayabildik.Volkan Atasever Kimdir ?

E-Mail: volkan(et)volkanatasever.com

Genel Müdür/S4G 
Bilgisayar Mühendisi

mühendislik, edebiyat, retro computer, yazılım, şiir, nümismatik, bilişim, podcast ve bir çok kategoride yazılarım...

Yazılım Kitaplarım

   

Şiir Kitaplarım

Dergi Yazılarım

 

Sosyal Ağlarım

 

 

 

 

Retro Bilgisayar Dergimiz

Türkçe Retro Bilgisayar dergimiz haziran 2016'da ilk sayısını çıkardı. ilk sayı yeni bir internet sitesinden tekrar yayınlanacaktır. Retro camiası tüm dünyada oldukça eğlenceli bir camia. Sizde katkıda bulunmak isterseniz bana mail atmanız yeterli. Dergimiz PDF formatında ve tamamen ücretsizdir.

Yasal Bilgi

Sitedeki yazıları,kodlar ve diğer materyaller Volkan Atasever'e aittir. Yazarı ve siteyi kaynak göstererek yazıları paylaşabilirsiniz.  Copyright(c)2004-2017

Sign In

Yazılım