Tag Teknolojisi Kullanarak E-Kupon Sisteminin Geliştirilmesi

Çankaya Üniversitesin de düzenlenen 3. Mühendislik ve Teknoloji sempozyumunda sunulan bildiri oldukça ilgi gördü. Yenilikçi ve Microsoft Tag yani High Capacity color Barcode teknolojisinin extreme kullanımı öngörmektedir. Bu Akademik yayın 29-30 Nisan tarihlerinde Ankara'da 3. Mühendislik ve Teknoloji sempozyumunda sunulmuş ve bildiri kitabında basılmıştır. Özet: Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle, tek boyutlu barkodların yerini 2 boyutlu (2D) barkodlar almıştır. 2D bir barkod, ikili(binary) bir barkoddan çok daha fazla bilgi tutabilmektedir.  Günümüzde, herhangi bir ürün hakkında bilgi almak isteyen tüketiciler genellikle barkod sistemlerini tercih etmektedirler. 2D barkodlardan bilgi alma işlemi bir cep telefonu aracılığı ile rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için bilgisayarlı görme teknikleri kullanılmaktadır. 2D barkodların en yaygın kullanımlarından biri Microsoft tarafından geliştirilen HCCB (High Capacity Color Barcode – Yüksek Kapasiteli Renkli Barkod) renkli barkod sistemidir. Bu çalışmanın birinci bölümünde barkod türleri ve kullanım alanları, ikinci bölümünde Microsoft’ un HCCB sistemi, üçüncü bölümde HCCB barkod sistemi ve Microsoft Tag Reader yazılımı kullanılarak bir elektronik kupon (e-kupon) toplama sistemi önerilmektedir.   Anahtar Kelimeler: Barkod, E-Kupon, HCCB, 2D Barkod.   Bildiri için: Tag Teknolojisi Kullanarak E-Kupon Sisteminin Geliştirilmesi       Bildiriyi indir: Bildiri_Cankaya.pdf (691,21 kb)

Çizgi Barkod Sistemleri ve HCCB Barkod Sisteminin Karşılaştırılması

    Çizgi Barkod Sistemleri ve HCCB Barkod Sisteminin Karşılaştırılması     Özet: Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte işletme sayılarının da artması, otomatik tanımlama sistemlerinin önemini arttırmıştır. Otomatik tanımlama sistemleri, iş verimini arttıran en önemli unsurlardan biridir. Dolayısı ile iş sistemlerinin kontrol ve takibinde önemli bir yere sahiptir. Çağa ayak uydurabilmek için verilerin artık kesin, daha detaylı ve daha hızlı akışı hemen hemen her sektörde zorunlu hale gelmiştir. Barkod sistemleri en etkili otomatik tanımlama teknolojilerinden biridir. Bilinen ve en çok kullanılan barkod sistemleri çizgi barkod sistemleridir. Günümüzde çizgi barkodların yerini artık 2D barkod sistemleri almaktadır. Bu çalışmada çizgi barkod sistemleri ile 2D barkod sistemlerinden biri olan Microsoft firmasının HCCB (High Capacity Color Barcode – Yüksek Kapasiteli Renkli Barkod) barkod sistemi arasındaki farklar ortaya konmuştur.Anahtar Sözcükler: Barkodlar, HCCB, 2D Barkodlar, Çizgi Barkodlar Comparison of Line Barcode Systems and HCCB Barcode SystemAbstract: Today, enterprises increased with the development of technology has been increased the importance of automatic identification systems. Automatic identification systems is one of the most important elements increased business efficiency. Therefore, it has an important place in control of business systems and follow-up. To adapt the age, accurate, more detailed and faster flow of data has become almost mandatory in every sector. Barcode system is one of the most effective automatic identification technologies. Known and most widely used barcode systems are the line barcode systems. Today, 2D bar code systems take the position of the line barcode. In this study, differences between the line barcode systems and HCCB (High Capacity Color Barcode) barcode system which is the one of the 2D barcode system of Microsoft Company have revealed.Keywords: Barcodes, HCCB, 2D Barcodes, Line Barcodes İNDİR: volkanatasever_akademik2.pdf (324,12 kb) Çizgi Barkod Sistemleri ve HCCB Barkod Sisteminin Karşılaştırılması