SQL Server 2008 Grouping !

  SQL Server 2005 ile bir gruplama yapalım; Tablomuzu aşağıdaki şekilde yaratalım: CREATE TABLE tbl_meslek (       meslek varchar(25),       pozisyon varchar(50),       Departman varchar(40),       maas int )  SQL Server 2005 ile sorgumuz; SELECT pozisyon, Departman, avg(maas) OrtalamaMaas from tbl_meslek Group BY       pozisyon, Departman UNION SELECT pozisyon, NULL, avg(maas) OrtalamaMaas from tbl_meslek Group BY       pozisyon UNION SELECT NULL, Departman, avg(maas) OrtalamaMaas from tbl_meslek Group BY       Departman UNION SELECT NULL, NULL, avg(maas) OrtalamaMaas from tbl_meslek   SQL Server 2008 ile yeni kodumuz; SELECT pozisyon, Departman, avg(maas) Ortalamamaas from tbl_maas Group BY       GROUPING SETS       (             (pozisyon, Departman),             (pozisyon),             (Departman) ,             ()                )