Volkan Atasever

mühendislik, edebiyat, retro computer, yazılım, şiir, nümismatik, bilişim, podcast ve daha bir çok yazılarım...

Çizgi Barkod Sistemleri ve HCCB Barkod Sisteminin Karşılaştırılması

clock Şubat 14, 2010 10:41 by author Volkan Atasever

 

 

Çizgi Barkod Sistemleri ve HCCB Barkod Sisteminin Karşılaştırılması

 

 

Özet: Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte işletme sayılarının da artması, otomatik tanımlama sistemlerinin önemini arttırmıştır. Otomatik tanımlama sistemleri, iş verimini arttıran en önemli unsurlardan biridir. Dolayısı ile iş sistemlerinin kontrol ve takibinde önemli bir yere sahiptir. Çağa ayak uydurabilmek için verilerin artık kesin, daha detaylı ve daha hızlı akışı hemen hemen her sektörde zorunlu hale gelmiştir. Barkod sistemleri en etkili otomatik tanımlama teknolojilerinden biridir. Bilinen ve en çok kullanılan barkod sistemleri çizgi barkod sistemleridir. Günümüzde çizgi barkodların yerini artık 2D barkod sistemleri almaktadır. Bu çalışmada çizgi barkod sistemleri ile 2D barkod sistemlerinden biri olan Microsoft firmasının HCCB (High Capacity Color Barcode – Yüksek Kapasiteli Renkli Barkod) barkod sistemi arasındaki farklar ortaya konmuştur.
Anahtar Sözcükler: Barkodlar, HCCB, 2D Barkodlar, Çizgi Barkodlar


Comparison of Line Barcode Systems and HCCB Barcode System
Abstract:
Today, enterprises increased with the development of technology has been increased the importance of automatic identification systems. Automatic identification systems is one of the most important elements increased business efficiency. Therefore, it has an important place in control of business systems and follow-up. To adapt the age, accurate, more detailed and faster flow of data has become almost mandatory in every sector. Barcode system is one of the most effective automatic identification technologies. Known and most widely used barcode systems are the line barcode systems. Today, 2D bar code systems take the position of the line barcode. In this study, differences between the line barcode systems and HCCB (High Capacity Color Barcode) barcode system which is the one of the 2D barcode system of Microsoft Company have revealed.
Keywords: Barcodes, HCCB, 2D Barcodes, Line Barcodes

İNDİR:

volkanatasever_akademik2.pdf (324,12 kb)Mobil Cihazlarda Online Görüntü İşleme

clock Şubat 14, 2010 10:29 by author Volkan Atasever

Mobil Cihazlarda Online Görüntü İşleme Yazılımının Geliştirilmesi

Özet: Günümüz kişisel bilgisayarlarda görüntü işleme uygulamaları önemli bir yere sahiptir. Teknolojinin gelişmesine parelel olarak mobil cihazların kullanımı da yaygınlaşmaktadır. 3G teknolojinin de yaygınlaşması ile birlikte mobil cihazlarda internet erişim hızı da artmıştır. Kişisel bilgisayarlarda yapılan birçok işlem mobil cihazlar üzerinden de yapılabilir hale gelmiştir. Mobil cihazlar üzerinde yer alan bazı uygulamalar kullanıcı tarafından verimli bir şekilde kullanılmamaktadır. Ayrıca Windows Mobile işletim sistemi kullanan mobil cihazlarda görüntü işleme yazılımları sınırlı düzeylerdedir. Elde edilen görüntüler kişisel bilgisayarlar üzerinde bir takım yazılımlar kullanılarak iyileştirilmektedir. Standart java destekli mobil cihazlarda yer alan yazılımlar ise eğlence amaçlı kullanımın ötesine geçememektedir. Bu çalışmada mobil cihazlarda yer alan kamera ve 3G teknolojisi kullanılarak çevrimiçi görüntü işleme yazılımı anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler:

Windows Mobile, Mobil Cihazlar, Görüntü İşleme, Online Görüntü İşleme

Online Image Processing Software Development on Mobile Devices

 

Abstract: Today, Image processing applications on personal computers have an important place. Parallel to the development of technology, using of mobile devices are becoming common. With the widespread use of 3G technology on mobile devices, internet access speed also increased. Many operations performed on personal computers can also be done on mobile devices. Some applications located on mobile devices are not used efficiently by the user. Additionally, the Windows Mobile operating system for mobile devices that use image processing software is in limited level. The obtained images are improved using a software tool on a personal computer. The software in the standard java supported mobile devices can not be exceeded beyond use of entertainment purposes. In this study, by using the camera, and 3G technology which are in mobile devices, the online image processing software has been presented.

Keywords: Windows Mobile, Mobile Devices, Image Processing, Online Image Processing.

 

İNDİRMEK İÇİN:

 

 

volkanatasever_akademik.pdf (300,37 kb)

 

 Mobil Cihaz ve Depolama kartında Kullanılabilir Hafıza Miktarı

clock Ocak 30, 2010 06:35 by author Volkan Atasever

 

Mobil cihazımızdaki depolama kartı ve cihazın dahili hafızasındaki kullanılabilir bellek miktarını öğreneceğiz. Bunun için DLL Import yöntemi ile bir dll'i import edip bu değerleri elde etmek için bir fonksiyon kullanacağız. Import edeceğimiz DLL'in ismi "coredll.dll" kullanacağımız metod ise GetDiskFreeSpaceEx metodu olacak. Bu sayede cihazın toplam bellek miktarına ve kullanılabilir bellek miktarına erişebileceğiz. Bazen yaptığım uygulamaları tek başına ele aldığınızı tahmin etmekteyim en azından deneyimli olmayan yazılım geliştiriciler bu programın bana salt olarak ne avantajı olabilir diye düşünmekte. Onun için bazı yazılarımda ufkunuzu genişletecek bir iki ipucu vererek konuya daha değerli olduğunu bilerek bakmanızı istemekteyim. Bir cihazdaki kullanılabilir belleğin ne durumda olduğunu belirlemek o an için yazdığınız mobil uygulamanın belleği en performanslı ve optimum kullanımı sağlamanıza yarayacaktır. Kullanıcıya uygulamanın yarısında bellek yetersiz mesajı vermeniz belleği verimli şekilde kullanamadığınızın göstergesidir. Eski C/C++ geliştiricileri belleğin ne kadar önemli olduğunu bilmektedirler. Büyük uygulamalarda göreceli olarak az bellek içeren mobil cihazlarda da bu durum geçerlidir.

Bu DLL'i projemizde kullanmak için aşağıdaki namespace'i projemize eklememiz gerekmektedir;

using System.Runtime.InteropServices;

Bu işlemi yapmak içinde Nesne Yönelimli Programlamanın bize vermiş olduğu en büyük avantajlardan biri olan bir sınıf oluşturmamız gerekecek. Aşağıdaki sınıf bu kontrolü yapmanız için gereklidir;

publicclassMemStatus

{

[DllImport("coredll.dll")]

publicstaticexternbool GetDiskFreeSpaceEx(

string lpDirectoryName,

outulong lpFreeBytesAvailableToCaller,

outulong lpTotalNumberOfBytes,

outulong lpTotalNumberOfFreeBytes);

publicconststring STORAGE_INTERNAL = "\\";

publicconststring STORAGE_FLASH_CARD =

"\\storage card\\";public MemStatus()

{

}

publicstaticbool GetStorageInfo(

string storagePath,

outulong totalBytes,outulong availBytes)

{

ulong freeBytesAvail;

ulong totalBytesAvail;

ulong freeBytesTotal;

bool result = GetDiskFreeSpaceEx (storagePath,

out freeBytesAvail,

out totalBytesAvail,

out freeBytesTotal);

if (result == true)

{

totalBytes = totalBytesAvail;

availBytes = freeBytesAvail;

}

else

{

totalBytes = ulong.MaxValue;availBytes = ulong.MaxValue;

}

return result;

}

}

Sınıfımızı oluşturduktan sonra aşağıdakine benzer bir kullanıcı arayüzü tanımlayalım;

Yazdığımız sınıfı formumuzun içinde kullanmak içinde aşağıdaki kodu kullanalım;

publicpartialclassForm1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

privatevoid menuItem1_Click(object sender, EventArgs e)

{

ulong totalBytes;

ulong availBytes;

if (MemStatus.GetStorageInfo(

MemStatus.STORAGE_INTERNAL,

out totalBytes,out availBytes))

{

textBox1.Text = totalBytes.ToString();

textBox2.Text = availBytes.ToString();

}

else

{

textBox1.Text = "?";textBox2.Text = "?";

}

}

}

Butona bastığımızda ise çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır;

Bu sayede dahili belleği görebildik Storage Kartın Path yolu ve mobil cihazın dahili belleğine nasıl bakacağımız koddaki gibi pathlerde gösterilmiştir.

Yazan: Volkan Atasever

Kaynaklar: http://www.dotnetfordevices.comMobil Cihaz da Yüklü Depolama Kartlarını Bulmak

clock Ocak 23, 2010 06:05 by author Volkan Atasever

Windows Mobile işletim sistemi yüklü mobil cihazlarda kullandığımız storage card'larla ilgili bir uygulamayı anlatacağım. Cihaza bağlı herhangi bir storage kartı bulup için herhangi bir mesaj yazdıracağız. Cihazda toplamda kaç adet storage card olduğunu tespit edeceğiz. Emülatörünüze 1'den fazla storage card ekleyip sonuçları görebilirsiniz. Bu işlemleri VS 2008 ile beraber gelen emülatörle yapacağınız gibi Windows Mobile Developer Power Toys ile gelen emülatörlerle de aktif olarak deneyebilirsiniz.

Windows Mobile için kullanıcı arayüz tasarımımız:

 

Kullanmamız ve eklememiz gereken namespace'ler:

using System.IO;

using System.Diagnostics;

Kodumuz;

publicpartialclassForm1 : Form

{

               public Form1()

              {

                      InitializeComponent();

              }

               conststring _cardsHelloWorldFileName = "helloworld.txt";

              conststring _helloWorldMessage = "depolama kartının üzerine yazılan mesaj";

              privatevoid menuFindCards_Click(object sender, EventArgs e)

             {

                       int cardCount = 0;

                      DirectoryInfo rootInfo = newDirectoryInfo(@"\");

                      foreach (DirectoryInfo dirInfo in rootInfo.GetDirectories())

                     {

                                   if ((dirInfo.Attributes & FileAttributes.Temporary) != 0)

                                  {

                                               Debug.WriteLine("Directory Name: " + dirInfo.Name);  

                                              Debug.WriteLine(" Full Name: " + dirInfo.FullName);

                                               cardCount++;

                                               string filePathName = Path.Combine(dirInfo.FullName, _cardsHelloWorldFileName);

                                              StreamWriter writer = newStreamWriter(filePathName);

                                              writer.Write(_helloWorldMessage);

                                             writer.Close();

                                             Debug.WriteLine("Dosya yaratıldı: " + filePathName);                                             Debug.WriteLine("");

                                  }

                   }

                  string endMessage = string.Format(" {0} tane  Storage Card bulundu", cardCount.ToString());

                  Debug.WriteLine(endMessage);

                  MessageBox.Show(endMessage);

       }

}

 Programı çalıştırdıktan sonra görüntümüz;

Emülatörler beraber yüklü hiçbir storage card olmadığı için bu mesajı verdi. Emülatöre donanım olarak storage card yükleyelim. Bunun için emülatörün menü seçeneklerinden File ardından configure sekmesine tıklayalım açılan pencerede shared folder kısmına bilgisayarmızdan bir klasör gösterelim mobil cihazda bu klasör storage card olarak gözükecektir.

Sağdaki cihazda storage card'ı görebiliyoruz. File Explorerdan bu kontrolü yapabilirsiniz. Uygulamamızı çalıştırdıktan sonraki ekran görüntümüz;

Yazan: Volkan Atasever

kaynaklar: MSDNSayı tahmin oyunu

clock Ocak 22, 2010 02:39 by author Volkan Atasever

 

 

Bu C# ile algoritmalar yazımda klasik bir sayı tahmin oyunu kodlayacağım. İtiraf etmek gerekirse en iyi algoritmayı kullandığım söylenemez. Daha fazla iyileştirilebilir. Sizin iyileştirilmiş kodlarınızı yazının altındaki yorum kısmına bekliyorum. Bilgisayarın tuttuğu sayı rakamları birbirinden farklı bir sayı olacak. 10 tahmin hakkımız var. Aynı zamanda eğer rakam doğru basamakta tahmin edildiyse + yanlış bir basamakta tahmin edildiyse - verilecek. Eğer hiç isabet etmemişse bir mesaj vermeyecek. Bunun için C# dili ile aşağıdaki algoritmayı uyguladım;

classProgram

{

             staticvoid Main(string[] args)

            {

                  Random rnd = newRandom();

                  int belirli = 0; bool flag = false;

                 do{

                       belirli = rnd.Next(1000, 9999);

                       string ara=belirli.ToString();

                      int hata=0;

                      for (int i = 0; i < 3; ++i)

                           if (ara[i] == ara[i + 1])

                               hata++;

                     if (ara[0] == ara[2])

                              hata++;

                    if (ara[1] == ara[3])

                              hata++;

                    if (ara[0] == ara[3])

                             hata++;

 

                    if (hata == 0)

                          flag = true;

                   else

                        flag = false;

 

             }while(!flag);

             int tahmin = 0; int sayac = 0; string tah2;

 

            do{

                  Console.WriteLine("Say tahmin ediniz");

                  tah2 = Console.ReadLine();

                  tahmin = Convert.ToInt32(tah2);

                  Console.WriteLine(belirli);

                  if (belirli == tahmin){

                      Console.WriteLine("Doru Tahmin bildiniz teekkrler");

                      break;

                 }

                Console.WriteLine(hesapla(tahmin, belirli));

 

            }while(sayac<11);

 

       }

       staticstring hesapla(int sayi2,int tah){

             string sayi = sayi2.ToString();

             string tahmin = tah.ToString();

             string sonuc = ""; int say = 0;

             for (int i = 0; i < 4; ++i)               for(int j=say;j<4;++j)

               {

                     if (sayi[i] == tahmin[j])

                        if (i == j)

                             sonuc += "+";

                        else

                           sonuc += "-";

               }

                    return sonuc;

         }

}

 Volkan Atasever Kimdir ?

E-Mail: volkan(et)volkanatasever.com

Kurucu&Genel Müdür/Software4Galaxy Ltd.
Bilgisayar Mühendisi
Eğitmen ve Danışman, Teknoloji Yazarı, Şair, Araştırmacı, Girişimci, Akvarist, Nümismat, Bilim İnsanı

Genel Duyurular

-Öğrencilerim Eğitim verdiğin derslerin takibini yapabilirler ana sayfada ilgili bölümler mevcut.

-10 aralık 2018 günü kim milyoner olmak ister programında yarıştım. blogumdan veya youtube kanalımdan programımı izleyebilirsiniz.

Yasal Bilgi

Sitedeki yazıları,kodlar ve diğer materyaller Volkan Atasever'e aittir. Yazarı ve siteyi kaynak göstererek yazıları paylaşabilirsiniz.  Copyright(c)2004-2019

Sign In