Volkan Atasever

mühendislik, edebiyat, retro computer, yazılım, şiir, nümismatik, bilişim, podcast ve daha bir çok yazılarım...

Java Programlama Dili / Konu: Metotlar - Örnek:14

clock Şubat 24, 2019 04:09 by author Volkan Atasever

public class nnnn {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
       topla(56,23);
       topla(412,54);
       topla(356,2223);
       topla(212,5114);
       carp(2345,12);
        yaz("volkan");
        yaz("dvtfl"+12+"motor");
        hello();
    }    
    
    bpublic static void hello() {
        System.out.println("merhaba");
    }
    
    public static void yaz(String kelime) {
        System.out.println(kelime);
    }
    
    public static void topla(int sayi1,int sayi2) {
        int sonuc;
        sonuc=sayi1+sayi2;
        System.out.println(sonuc);
    }
    
    public static void carp(int sayi1,int sayi2) {
        int sonuc;
        sonuc=sayi1*sayi2;
        System.out.println(sonuc);
    }
}
Java Programlama Dili / Konu: Metotlar - Örnek:13

clock Şubat 24, 2019 04:08 by author Volkan Atasever

public class nnnn {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        volkan(15,2,true);
        volkan(45,12,false);
       
    }
   
    public static void volkan(int s1,int s2,boolean islem) {
        int sonuc;
        sonuc=0;
        if(islem==true) {
            sonuc=s1+s2;
        }
        else {
            sonuc=s1-s2;
        }
        System.out.println(sonuc);
       
    }
   
}Java Programlama Dili / Konu: Metotlar - Örnek:12

clock Şubat 24, 2019 04:07 by author Volkan Atasever

public class nnnn {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        int d1;
        int d2;
        d1=23;
        d2=45;
       
        topla(d1,d2);
        carp(d1,d2);
        hello();
        ogrenci("reyhan",16,true);
        ogrenci("ali",12,false);
        ogrenci("enes",14,false);
        ogrenci("devrim",13,false);
        ogrenci("irem",15,true);
       
    }
   
    public static void hello() {
        System.out.println("parametresiz metot");
    }
   
    public static void ogrenci(String isim,int yas,boolean cinsiyet) {
        System.out.println(isim+" isimli öğrenci "+yas+" yasinda");
        if(cinsiyet==true) {
            System.out.println("kız öğrenci");
        }
        else {
            System.out.println("erkek öğrenci");
        }
        System.out.println("***********");
    }
   
    public static void topla(int sayi1,int sayi2) {
        int sonuc;
        sonuc=sayi1+sayi2;
        System.out.println(sonuc);
    }
   
    public static void carp(int sayi1,int sayi2) {
        int sonuc;
        sonuc=sayi1*sayi2;
        System.out.println(sonuc);
    }
   
   
   
}Bilgisayar Bilimi - Yeni Çalışma Soruları

clock Şubat 24, 2019 04:06 by author Volkan Atasever

Uygulama sorusu:
Bir boolean, bir string ve bir integer veritipi parametre alan bir metot tasarlayın ve bu metotu do-while() döngüsü ile 10 defa çalıştırın ve while döngüsü ile 5 defa çalıştırın.

Soru:
Tüm ülkenin vatandaş kayıtlarını tutan bir program cinsyet hanesini bit veya bool veri tipi ile tutmak yerine 64 bit int yani tam sayı değerle tutarsa oluşacak gereksiz veri büyüklüğü ne kadardır?Java Programlama Dili / Konu: Metotlar - Örnek:11

clock Şubat 24, 2019 04:05 by author Volkan Atasever

public class nnnn {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        int ogrsayi;
        ogrsayi=1;
        int not1=56;
        int not2=98;
        int sayac;
        sayac=0;
        do {
            int sozlu;
            sozlu=(not1+not2)/2;
            ogrort("ogrenci"+ogrsayi,not1,not2,sozlu);
            not1++;
            not2--;
            sayac++;
        }while(sayac<10);
    }
    
    public static void ogrort(String ad,int sin1,int sin2,int sozlu) {
        System.out.println(ad+" isimli öğrencinin notları");
        System.out.println("1. Sınavı "+sin1);
        System.out.println("2. Sınavı "+sin2);
        System.out.println("Sözlü "+sozlu);
        int ort;
        ort=(sin1+sin2+sozlu)/3;
        System.out.println("Not ortalaması: "+ort);
        System.out.println("*********");
    }
    
}Volkan Atasever Kimdir ?

E-Mail: volkan(et)volkanatasever.com

Kurucu&Genel Müdür/Software4Galaxy Ltd.
Bilgisayar Mühendisi
Eğitmen ve Danışman, Teknoloji Yazarı, Şair, Araştırmacı, Girişimci, Akvarist, Nümismat, Bilim İnsanı

Genel Duyurular

-Yakın bir zamanda Amatör Telsiz ve Amatör Denizcilik adında yeni iki kategori ile bilgilerimi paylaşıyor olacağım.

-DVTFL 9. ve 10. Sınıf Bilgisayar Bilimi dersini alan öğrencilerim ders panosunu kontrol ederek dönem projelerini seçmek zorundadır. açıklamayı okuyup ardından mail atınız.

-RC Araçlar kategorisi ilgi alanımdadır artık bu konuda da araştırmalar yapıp zaman buldukça projelerimi paylaşacağım.

-Üç yeni kitap çalışmasına başladım 2019 senesi içinde 3 yeni kitabım geliyor olacak. bu kitap sayısı maksimum dört adete çıkabilir. yoğun bir tempo gerekiyor.

Yasal Bilgi

Sitedeki yazıları,kodlar ve diğer materyaller Volkan Atasever'e aittir. Yazarı ve siteyi kaynak göstererek yazıları paylaşabilirsiniz.  Copyright(c)2004-2019

Sign In