Volkan Atasever

mühendislik, edebiyat, retro computer, yazılım, şiir, nümismatik, bilişim, podcast ve daha bir çok yazılarım...

Tümleşik Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI)

clock Ekim 15, 2014 11:34 by author Volkan Atasever

Fatih Yücalar'ın sitesinde bulduğum önemli bir yazıyı paylaşmak istiyorum;

Son yıllarda, Türkiye’nin küresel dünyaya uyum sağlama hızının ve kabiliyetinin arttığı gözlemlenmektedir. Buna paralel olarak, diğer tüm alanlarda olduğu gibi yazılım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarımız için de dünya çapında iş yapabilme fırsatları oluşmaya başlamıştır. Bundan yararlanabilmenin ön koşulu ise kurumun yazılım üretiminde dünya standartlarında iş yapabilme yeteneğine sahip olması ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir. Diğer yandan iç pazarda yoğunlaşan rekabet, başta savunma sanayi gibi hassas uygulama yazılımlarına ihtiyacı olan kamu kuruluşları başta olmak üzere devlet kaynaklı büyük yazılım projelerini üstlenecek kuruluşlardan da, bu projeleri tamamlayabilecek kurumsal olgunluğa sahip olduklarını belgelemeleri beklenmektedir. Bu noktada, CMMI modeli devreye girmektedir.

CMMI, yazılım geliştirmede kullanılan kalite sistemlerini ve süreçlerini değerlendirmek, yazılımda kalite sertifikasyonunu sağlamak, süreçleri iyileştirmek ve yetenek belirlemek amacıyla geliştirilen bir modeldir. CMMI Ürün Grubu, süreç iyileştirme modellerini, değerlendirme metotlarını ve eğitim materyallerini içerir. CMMI modeli, bir kurumun ya da kurum içindeki bir sürecin olgunluğu hakkında bilgi verir.

CMMI iki temel amaç için oluşturulmuştur:

  • Yazılım geliştiren kuruluşlardaki süreç iyileştirme çabalarına rehberlik etmek,
  • Yazılım işlerini gerçekleştirmek üzere mukavele yapılacak nitelikli/ehliyetli kuruluşların belirlenmesine yardım etmek.

Başta modelin oluşturulmasını isteyen Amerikan Savunma Bakanlığı (Department of Defense, DoD) kendisine iş yapacak yazılım kuruluşlarının en az CMMI 3 seviyesinde olmasını istemektedir. Türkiye’de de Milli Savunma Bakanlığı bundan etkilenerek savunma sanayine iş yapacak kuruluşlardan en az CMMI 3 seviyesinde olmasını şart koşmaktadır.

Günümüzde yazılım satın alacak birçok büyük kuruluş, ihalelerde firma seçimine karar verme aşamasında CMMI modelini kullanmaktadır. Modelin bir diğer kullanışı da şirket üst yönetiminin şirketin durumunu görmesine yardımcı olmasıdır.

Kaynak: http://www.yucalar.com/Kuantum Bilgisayarlarında Yeni Mimariler...

clock Ekim 15, 2014 11:32 by author Volkan Atasever

Fatih Yücalar'ın sitesinde rastladığım bir yazıyı paylaşmak istiyorum.

Avusturya Innsbruck’taki üç araştırma enstitüsünden gelen araştırmacılar, 23 Şubat 2011’de Nature dergisinde yayımlanan bir makalede kuantum bilgisayarla bilgi işlem için yeni bir anlayış ve mimari ortaya koydular. AB Altıncı Çerçeve Programı çerçevesinde ve IST (Information Society Technologies) tematik alanında yer alan MICROTRAP (‘Development of a pan-European Microtrap Technology capability for Trapped Ion Quantum Information Science’) ve SCALA (‘Scalable quantum computing with light and atoms’) projeleri 1,77 ve 9,36 milyon avro ile desteklenmişler.

Altı yıl önce Innsbruck Üniversitesi araştırmacıları, sekiz tane “entangled” ya da iç içe dolanmış, kuantum parçacığı kullanarak ilk kuantum “byte” birimini gerçekleştirmişlerdi. Bu halen kırılamayan bir rekordur. Ama pratikte bir anlamı yoktur, çünkü anlamlı bir bilgi işlem için bundan binlerce veya milyonlarca yapmak gerekir. Oysa sekiz iyonun bile yan yana dizilmesi ve kontrolü büyük zorluk çıkarmışken bunların binlercesinin inşası olanaksız görünmekteydi.

Bu zorluğu aşmak için kuantum fiziğinde zamanımızın önde gelen iki ismi Ingacio Cirac ve Peter Soller’den kaynaklanan iki devrimsel fikirden yararlanıldı. İşin özünde ayrı ayrı “byte” lar oluşturulup bunların arasında nano düzeyde iletişim kurulabilir miydi sorusu vardı. Birbirleriyle iletişim halinde çok sayıda yazmaç (register) üreterek işe başlandı. Her yazmaç komşusuna yaklaşık 50 mikrometre mesafedeyken parçacıkların hareketlerini anten olarak kullanarak iletişim kurdu.  İki komşu yazmaç alıcı ve verici olarak iletişim kurunca aralarında oluşan kuplaj bir kuantum bilgisayarının yapı taşı oluyor.

Proje grubundan Profesör Blatt’a göre, istenen bu kuplajı sağlamak basit gibi görünen yolla mümkün oldu. Ama gene de kuantum düzeyinde iki mekanik sistem arasında kuplaj sağlamanın ilk kez yapılabildiğini söylüyor.

Gruptaki bilimadamları kuplajın gücünü kuantum kuyularına daha çok iyon kullanarak artırabildiklerini, iletişim hızını ve aradaki mesafeyi de böylece büyütebildiklerini söylemekteler. Böylece çalışan bir kuantum bilgisayar yapmak kolaylaşacak.

Artık içinde birbirleriyle iletişim halinde çok sayıda iyon tuzağı, yani kuantum işlem birimi bulunduran bir yonga (chip) yapmak mümkün olacak ve bu yongaları kullanarak pratikte kullanılabilecek kuantum bilgisayarları yapılabilecek. Ancak bunun gerçekleşmesi için kaç yıl bekleneceği henüz bir soru işareti…

Kaynak: www.bilimania.comENOVIA V6R2013x ve java 7 update 51 sorunu

clock Ağustos 27, 2014 01:19 by author Volkan Atasever

 

 

Eğer aşağıdaki iki durumdan birine, kendinizin sisteminde sahipseniz acilen önlem almanız gerekebilir:

  • Java 7 Update 51 yüklediyseniz…
  • Java 7 update 25’ten yukarı bir Update yüklediyseniz…

Bunlardan birini yüklemiş olmak, açıklandığı üzere 3DS Java uygulamalarının çalışmasına engel teşkil ediyor.

Bundan dolayı bir yönetici görevi olarak;

Ekim 7u45 kritik yama güncellemesi dahili olmak üzere son java güvenlik değişiklikleri appletlerin başlangıcını etkiliyor.

Oracle java resmi bilgilerine bakabilirsiniz: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u45-relnotes-2016950.html#newft

 

Applet’lerle engellenen ya da uyarı mesajları almayı önlemik için,

Oracle’ın önerdiği temel metodolojiyi kullanabiliriz. Bu RuleSet çözümü ile yapılmaktadır.

Bu yöntemi uygulamak için adımlar şunlardır;

Bu metodoloji güvenli bir trusted Certificate Authorithy (CA) kullanmayı gerektirir.

 

1. Boş bir dizin oluşturun ve aşağıdaki içeriğe sahip bir yeni ruleset.xml dosyası oluşturun.

ekteki rulset.xml dosyasına bakabilirsiniz.

 

Bu dosyada URL alanı yerine kullandığınız abletin URL’ini gimeniz gerekmektedir.

Bu yol: <id location=”http://plmsunucusuismi:8080/enovia” />

şeklinde olacaktır.

 

2. Ruleset.xml dosyasını package etmeniz, signed etmeniz ve depoloy etmeniz gerekmekte

bunun için bu dökümandan faydalanabilirsiniz;  https://blogs.oracle.com/java-platform-group/entry/introducing_deployment_rule_sets

bu metodolji ile java apple çağrılıraın hiç bir uyarı ve blocklanma görmeyeceksiniz.

 

VEYA Kullanıcılar için de  Oracle prosedürü olarak exception site listesine giriş yapabilirsiniz.

https://blogs.oracle.com/java-platform-group/entry/upcoming_exception_site_list_in

 

Client kullanıcıları java control panelden Exception Site liste erişebilirler

Öncelikle java control paneli açın ardından System control panel veya sytem preferences’I açıp javayı seçin. Securit tab kısmına tıklayın. Manage Site List butonuna tıklayın ardından yeni bir pencere açılacak. Ekle butonuna tıklayın Http://plm_server_ismi:8080/enovia yolunu gösterin. Okey dedikten sonar pencereyi kapatın.ENOVIA Library Experience Nedir?

clock Ağustos 21, 2014 02:58 by author Volkan Atasever

Enovia Library Experience depolamanın, yönetimin, dökümanlara erişimin ve diğer dosyalarla uygulamaların çalışması için en etkili yoldur.

Library Experience kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:
Kütüphane eişimleri sınıflandırma parametreleri temellidir.
kritik döküman içeriği değişimlerinden bilgili olmak için o dökümana üye olmanız gerekmektedir.
Kolay ve etkili arama sağlanır ve kütüphane hiyerarşisi içinde navigasyon yetenekleri mevcuttur.

Library Experience kimin içindir?
Ürün mühendisleri, dizaynırlar, teknik yazarlar içindir. Tüm bu insanlalr Library User rolüne sahip olacaktır. Bu rol library nesnelerini arama ve görüntülemek için izinlere sahiptir.
ENOVIA Library Experience Özellikleri

ENOVIA Library Experience bir kurumsal sistemde dökümanları depolamak için kullanılan elektronik bir kütüphanedir.
Belirli özellikleri ve fonksiyonları destekler.Enovia Library Experience şunları içerir;

Arama Nesneleri (Searching Objects)
Strandart nesne özellikleri arayabilir ve gelişmiş sorgular tanımlayabilirsiniz.
basit text aramalarını checkin edilmiş dosyalar üzerinde yapabilirsiniz. full text search ile arama yapabilirisiniz.


Versionin Documents (Versiyonlanmış Dökümanlar)
Bir belgenin yeni versiyonlarını yaratmak için checkin işlevselliği kullanabilirsiniz. Ayrıca önceki
sürümlerede erişebilirsiniz.

Subscribin to Object Events(Nesne olaylarına Abonelik)
Nesne olaylarına abone olarak elektronikk bildirim alabilirsiniz. Bu olayla revize etmek, release etmek,
promote, delete, modify gibi nesneye ait olaylardır.

Batch Printing (Toplu Baskı)
Network prin serverına bağlı herhangi bir yazıcı kullanarak uygulamalar içinden dökümanları açmaksızın print alabilirsiniz.

PDF Rendering
Her dökümanın PDF versiyonunu entegre olarak alabilirsiniz.ENOVIA Yapısı ve BPS

clock Ağustos 21, 2014 02:42 by author Volkan Atasever

Bu yazımda BPS’in(business process services) konseptini nasıl kullanıldığını ve bileşenlerin BPS tarafından nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. Bu bileşenler  konfigürasyon ve implementasyon süreci içinde oldukça önemli rollere sahiptir. Enovia PLM (Product Lifecycle Management) (Ürün Yaşamdöngüsü Yönetimi) iş süreçleri uygulamaları için destek sağlar. Bu uygulamalar önceden tanımlanmış semalar ve süreçlerle aşağıdaki iş gereksinimlerini destekler.
Mühendislik Değişimleri
Program Yönetimi
Tedarikçi ve Kaynak Yönetimi


İş süreçleri uygulamaları, Live Collaborations Business Servicess üzerinde çalışmaktadır: Şema koleksiyonları, iş nesneleri, web dosyaları gibi temelleri sağlar ve destekler Enovia Business Process Application genel özellikler ve paylaşımlı içerikleri destekler. BPS içerikleri, tamamen çalışan web uygulamaları için tüm gereksinimleri karşılar.
Mühendislik süreçleri gibi önceden tanımlanmış karmaşı iş süreçleride tüm özellikleriyle sunulmaktadır. Live Collaboration Business Service tüm centralların(Sonrada kurulan her ek merkez) temelinde yatar.

 

 


BPS kullanıcı arayüzü aşağıdaki gibidir;
Application Login page
Navigator Page/Toolbars
-Global/Page Toolbar
-Cascading Menus
Global/Search component
Application Specific Searh Pages
View Table Pages
Mass Editable Configurable Tables
Structure Browser Tables
Navigation Trees / Structure Navigator Pages
Configurable Web Forms
Configurable Type Chooser Forms
Configurable Vault Chooser Forms
Calendar Popup Forms
PowerView Congfigurable Pages (Portal Pages)
Internet PortalsVolkan Atasever Kimdir ?

E-Mail: volkan(et)volkanatasever.com

Kurucu&Genel Müdür/Software4Galaxy Ltd.
Bilgisayar Mühendisi
Eğitmen ve Danışman, Teknoloji Yazarı, Şair, Araştırmacı, Girişimci, Amatör Telsiz Operatörü, Amatör Denizci, Akvarist, Nümismat, Filatelist, Bilim İnsanı

Genel Duyurular

-Yakın bir zamanda Amatör Telsiz ve Amatör Denizcilik adında yeni iki kategori ile bilgilerimi paylaşıyor olacağım.

-DVTFL 9. ve 10. Sınıf Bilgisayar Bilimi dersini alan öğrencilerim ders panosunu kontrol ederek dönem projelerini seçmek zorundadır. açıklamayı okuyup ardından mail atınız.

-RC Araçlar kategorisi ilgi alanımdadır artık bu konuda da araştırmalar yapıp zaman buldukça projelerimi paylaşacağım.

-Üç yeni kitap çalışmasına başladım 2019 senesi içinde 3 yeni kitabım geliyor olacak. bu kitap sayısı maksimum dört adete çıkabilir. yoğun bir tempo gerekiyor.

Yasal Bilgi

Sitedeki yazıları,kodlar ve diğer materyaller Volkan Atasever'e aittir. Yazarı ve siteyi kaynak göstererek yazıları paylaşabilirsiniz.  Copyright(c)2004-2019

Sign In