Windows Phone 7 serisi üstünde bir textbox kontrolü üstüne tıkladığınızda sanal klavyeyi kullanmak istemiyorsanız aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();

            this.textBox.KeyUp += new KeyEventHandler(textBox_KeyUp);
        }

        void textBox_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (e.Key == Key.Enter)
            {
                this.Focus();
            }
        }