Windows 8'de Windows Phone'dan alışık olduğumuz izole alanlar yok bunun yerine; Windows.Storage namespace'i mevcut. aşağıdaki gibi bir uygulamayla izole alan kullanabiliriz.

        public void SaveInfo(string key, string value)
        {
           if (Windows.Storage.ApplicationData.Current.LocalSettings.Values.ContainsKey(key))
           {
              if (Windows.Storage.ApplicationData.Current.LocalSettings.Values[key].ToString() != null)
              {
                  // do update
             Windows.Storage.ApplicationData.Current.LocalSettings.Values[key] = value;
              }
           }

          else
          {
                // do create key and save value, first time only.
               Windows.Storage.ApplicationData.Current.LocalSettings.CreateContainer(key, ApplicationDataCreateDisposition.Always);
                if (Windows.Storage.ApplicationData.Current.LocalSettings.Values[key] == null)
                {
                   Windows.Storage.ApplicationData.Current.LocalSettings.Values[key] = value;
                 }
          }