CPC Turkey Meeting -1'den görüntüler ve workshop'un başlangıcından kısa bir video.