Bilgisayar Bilimi dersi çalışma soruları aşağıdadır. sorularınızı bu postun altına yorum olarak yazabilirsiniz.

 

Soru:
do-while() döngüsü ile while() döngüsü arasındaki farkı açıklayınız.

Soru:
while() döngüsüne bir örnek veriniz.

Soru:
do-while() döngüsüne bir örnek veriniz.

Soru:
aşağıdaki for döngüsünü do-while() döngüsü ile yazınız.
for(int i=0;i<10;i++){
    System.out.println(i);
}

Soru:
aşağıdaki for döngüsünü while() döngüsü ile yazınız.
for(int i=0;i<10;i++){
    System.out.println(i);
}

Yorum Sorusu:(Lütfen 1 paragrafı geçmeyin)
Bilimkurgu filmleri teknolojik açıdan size ne anlam ifade ediyor.
Bilim kurgu filmlerinde tıp, mühendislik, yaşam vb. her konuda gelecek
öngörüleri yer alıyor. seçeceğiniz meslekte bilimkurgunun ve bilgisayar bilimlerinin
ne katkısı olacağını yazınız. Ayrıca şimdiden bir meslek seçmediyseniz gelecekte seçeceğiniz
meslek için bu katkıyı yazın.


Yorum Sorusu:(Lütfen 1 paragrafı geçmeyin)
Herhangi bir gelecek öngörünüzü yazınız. Sizce gelecekte hangi gelişme bizi bekliyor.
İstediğiniz alandaki teknolojik gelişmeyi özetleyebilirsiniz.

Soru:
toplama işlemi yapan bir metod yazınız ardından bu metotu kulanın.

Soru:
çıkarma işlemi yapan bir metod yazınız ardından bu metotu kullanın.

Soru:
yaz isimli bir metot yazarak konsola yazı yazma komutunuzu nasıl kısaltırsınız.
bunu kodu yazarak gösteriniz.

Soru:
break ve continue anahtar kelimeleri kullanan bir while() döngüsü örneği yapınız.
bu anahtar kelimeler ne işe yarar kısacak açıklayın.

Soru:
break ve continue anahtar kelimeleri kullanan bir do-while() döngüsü örneği yapınız.
bu anahtar kelimeler ne işe yarar kısaca açıklayın.

Soru:
aşağıdaki kodun ekran çıktısını yazınız.
boolean flag;
flag=true;
do{
    System.out.println("merhaba");
}while(flag==false);

Soru:
aşağıdaki kodun ekran çıktısını yazınız.
boolean flag;
flag=false;
do{
    System.out.println("deneme");
while(flag==true);

Soru:
Ekran çıktısı aşağıda olan kodu yazınız. kodda döngü kullanmanız beklenmektedir.
7
8
11
12
13
14
15


Soru:
Ekran çıktısı aşağıda olan kodu yazınız. kodda döngü kullanmanız beklenmektedir.
12
11
10
9
6
5
4
3